آرامگاه ابدی عارف بزرگ، بوذرجمهر قاینی در خراسان جنوبی!

معرفی مقبره

در کناره‌ی جنوبی شهر قاین و بر دامنه ‌کوه قهستان، مقبره‌ای قرار گرفته است که متعلق به یکی از سیاستمداران بنام، عارف و شاعر قرن چهارم و پنجم هجری قمری است. این بنای زیبا مقبره بوذرجمهر قاینی و براساس شواهد موجود از بناهای ساخته شده در قرن 6 و7 هجری قمری می‌باشد

 

 

تاریخچه مقبره

حکیم ابوذر جمهر قاینی مردی از مردان پاک و از دیار عالم‌پرور خراسان است که هم عصر فردوسی در دربار غزنوی علم و ادب ایرانی را رونق بخشید و آوازه ایران و ایرانی را در زمان خود به دورترین ملل دنیا رسانده است. وی علاوه بر این که سیاستمدار شایسته ای برای دربار غرنوی بود، حکیم و شاعری نامور نیز بوده است که به دو زبان شیرین فارسی و عربی اشعاری را سروده است.

 

 

معماری مقبره

مقبره این عالم بزرگ به شکل چهارطاقی با گنبدی است که بر بلندای ایوان‌ها ساخته شده است. طاق ایوان‌ها به شکل کلیل اجرا شده اما جرز اصلی طاق‌ها به صورت نیمه‌ بیضی باز کار شده و با استفاده از پوشش کاذب به شکل کلیل درآمده‌ است. در تزیین داخلی بنا از گچ استفاده شده و نوع کادربندی پیشانی ایوان‌ها به شکل طاق جناقی اجرا شده ‌است. تزیینات گچ‌کاری زیر گنبد یکی از زیباترین بخش‌های بنا محسوب می‌شود و دارای مقرنس‌ها و گچ‌ بری‌های بسیار هنرمندانه است.